Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/64442
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Trần Thị Kim Dungen_US
dc.contributor.authorVõ Ngọc Châuen_US
dc.date.accessioned2022-09-22T09:19:30Z-
dc.date.available2022-09-22T09:19:30Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.otherBarcode: 1000014413-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1034272~S1-
dc.identifier.urihttps://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/64442-
dc.description.abstractNguồn nhân lực vốn được xem là một tài sản lớn của doanh nghiệp. Nhưng hiện nay, công ty TNHH Công Nghiệp Thực phẩm Liwayway Sài Gòn đang đối mặt với vấn đề nhân viên nghỉ việc ở mức cao, tỷ lệ nghỉ việc tăng từ 15% năm 2017 lên 25% vào năm 2021. Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định các yếu tố ảnh hưởng đến ý định nghỉ việc của nhân viên và xây dựng giải pháp để giảm ý định nghỉ việc. Thực hiện khảo sát bằng bảng câu hỏi và phỏng vấn nhân viên để phân tích sự hài lòng của nhân viên về thực trạng các chính sách nhân sự của công ty. Kết quả của nghiên cứu cho thấy có năm yếu tố ảnh hưởng đến ý định nghỉ việc gồm: chế độ đãi ngộ, cơ hội thăng tiến, sự hài lòng với cấp trên, sự hài lòng với đồng nghiệp và tính chất công việc. Đề tài đã xây dựng các giải pháp và kế hoạch hành động để giảm ý định nghỉ việc đối với nhân viên.en_US
dc.format.medium79 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectÝ định nghỉ việcen_US
dc.subjectGiải phápen_US
dc.subjectNhân viên văn phòngen_US
dc.subjectIntention to quiten_US
dc.subjectSolutionsen_US
dc.subjectOoffice workersen_US
dc.titleGiải pháp giảm ý định nghỉ việc của nhân viên văn phòng tại công ty TNHH Công nghiệp Thực phẩm Liwayway Sài Gònen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng ứng dụng)en_US
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.