Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/64689
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Huỳnh Lợien_US
dc.contributor.authorNguyễn Bách Sangen_US
dc.date.accessioned2022-10-18T01:38:00Z-
dc.date.available2022-10-18T01:38:00Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.otherBarcode: 1000014469-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1034340~S1-
dc.identifier.urihttps://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/64689-
dc.description.abstractĐây là một đề tài nghiên cứu theo hướng ứng dụng, nhằm giải quyết vấn đề về công tác kiểm soát nội bộ nghiệp vụ tiền gửi tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Đông Long An. Dưới góc độ vận dụng cơ sở lý thuyết về hệ thống kiểm soát nội bộ trong ngân hàng thương mại, kết hợp sử dụng phương pháp khảo sát, thu thập, so sánh, phân tích số liệu từ các báo cáo, quy định, quy trình của Ngân hàng Agribank CN Đông Long An, tác giả đã nhận thấy hệ thống kiểm soát nội bộ nghiệp vụ tiền gửi tại Ngân hàng Agribank CN Đông Long An chưa thật sự hữu hiệu, từ đó, tác giả đưa ra dự đoán những nguyên nhân dẫn đến những hạn chế này. Tiếp đến, tác giả sử dụng câu hỏi khảo sát để kiểm chứng các nguyên nhân đã dự đoán. Kết quả cho thấy, các yếu kém tử Môi trường kiểm soát, Hoạt động kiểm soát, Đánh giá rủi ro, Thông tin và truyền thông, Giám sát có ảnh hưởng lên tính hữu hiệu của kiểm soát nội bộ nghiệp vụ tiền gửi. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất các giải pháp và kế hoạch thực hiện các giải pháp này nhằm nâng cao tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ nghiệp vụ tiền gửi tại Ngân hàng Agribank CN Đông Long An .en_US
dc.format.medium91 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectKiểm soát nội bộen_US
dc.subjectHệ thống kiểm soát nội bộen_US
dc.subjectNgân hàng thương mạien_US
dc.subjectInternal controlen_US
dc.subjectInternal control systemen_US
dc.subjectCommercial banken_US
dc.titleHoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ nghiệp vụ tiền gửi tại Ngân hàng Agribank – Chi nhánh Đông Long Anen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityAccounting (by Coursework) = Kế toán (hướng ứng dụng)en_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.