Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/65380
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Hồ Viết Tiếnen_US
dc.contributor.authorPhạm Thị Hương Lýen_US
dc.date.accessioned2022-11-08T02:47:40Z-
dc.date.available2022-11-08T02:47:40Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.otherBarcode: 1000014544-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1034405~S1-
dc.identifier.urihttps://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/65380-
dc.description.abstractLý do chọn đề tài nghiên cứu: Từ năm 2020 đến nay, Vĩnh Long bị thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn, .... và đặc biệt cùng với nhân dân cả nước đang đối đầu với đại dịch COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp, kéo theo nhiều hệ lụy, trong đó các DN phải ngưng kinh doanh để thực hiện giản cách xã hội theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; với mục tiêu tháo gỡ khó khăn cho DN trong tình hình dịch COVID-19 Chính phủ đã có các giải pháp hỗ trợ các chính sách gia hạn, miễn, giảm thuế. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng còn một số DN lợi dụng chủ trương, chính sách của Chính phủ để gian lận về thuế, từ đó tình hình thu NSNN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long gặp không ít khó khăn. Mục tiêu nghiên cứu: đánh giá quản lý thuế giai đoạn 2018-2021, từ đó đề xuất các giải pháp giúp tăng thu NSNN. Phương pháp nghiên cứu: sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính với nguồn số liệu thứ cấp là chủ yếu, được thu thập từ các báo cáo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Cục Thuế, Chi cục Thuế và các dữ liệu trên ứng dụng của Ngành Thuế. Các dữ liệu sau khi thu thập được phân tích bằng các phương pháp: Thống kê tổng hợp, so sánh số liệu thực tiễn và sử dụng phương pháp chuyên gia. Kết quả nghiên cứu: đánh giá các yếu tố ảnh hưởng, tác động đến công tác quản lý thuế tại Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long; qua đó, thấy được những thuận lợi, hiệu quả cũng như hạn chế, khó khăn của công tác quản lý thuế trong tình hình dịch COVID-19; từ đó, đề xuất các giải pháp hiệu quả hơn để thực hiện quản lý thuế, khai thác nguồn thu tại Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long trong tình hình dịch COVID-19. Kết luận và hàm ý: giúp cho Lãnh đạo Cục Thuế, các Chi cục Thuế khu vực xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý thuế, giúp cho công tác chỉ đạo, điều hành thu NSNN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long sát với tình hình thực tế, góp phần tăng thu NSNN địa phương.en_US
dc.format.medium78 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectThuếen_US
dc.subjectQuản lý thuếen_US
dc.subjectTaxationen_US
dc.subjectTax administrationen_US
dc.titleGiải pháp quản lý thuế tại cục thuế tỉnh Vĩnh Long trong tình hình dịch Covid-19en_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.