Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/66107
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Trương Thị Hồngen_US
dc.contributor.authorLâm Bửu Nghien_US
dc.date.accessioned2023-01-06T05:27:19Z-
dc.date.available2023-01-06T05:27:19Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.otherBarcode: 1000014638-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1034527~S1-
dc.identifier.urihttps://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/66107-
dc.description.abstractLuận văn “Hoàn thiện công tác tự chủ tài chính đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng” tiến hành phân tích, đánh giá về thực trạng thực hiện tự chủ tài chính đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Dựa trên kết quả phân tích, đánh giá, luận văn đã đề xuất các giải pháp và những kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tự chủ tài chính đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Trong quá trình nghiên cứu, luận văn chủ yếu sử dụng các phương pháp: Phương pháp so sánh; phương pháp thống kê; phương pháp phân tích và tổng hợp. Luận văn trình bày được cơ sở lý thuyết của vấn đề nghiên cứu; đánh giá thực trạng thực hiện tự chủ tài chính đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; từ đó rút ra được những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân. Trên cơ sở đó, luận văn đã đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tự chủ tài chính đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.en_US
dc.format.medium84 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen_US
dc.subjectHoàn thiện công tác tự chủ tài chính đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăngen_US
dc.subjectImproving financial autonomy for state agencies and public non-business units in Soc Trang provinceen_US
dc.titleHoàn thiện công tác tự chủ tài chính đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăngen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBanking (by Coursework) = Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.