Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/66474
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Hữu Lamen_US
dc.contributor.authorTrần Thị Hồng Ngaen_US
dc.date.accessioned2023-03-02T07:17:38Z-
dc.date.available2023-03-02T07:17:38Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.otherBarcode: 1000014787-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1034693~S1-
dc.identifier.urihttps://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/66474-
dc.description.abstractPhong cách lãnh đạo về chất là một trong những tiền đề quan trọng nhất của sự gắn bó tổ chức, mối quan hệ này vừa trực tiếp và gián tiếp một phần. Hành vi lãnh đạo mới về chất có thể thay đổi trong nhận thức của nhân viên về công việc của họ, điều này có thể dẫn đến sự gắn bó tổ chức cao hơn. Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá tác động của lãnh đạo mới về chất tác động đến sự gắn bó tổ chức của CBCC cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Mẫu nghiên cứu bao gồm 190 CBCC cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Sử dụng mô hình OLS để phân tích nhân tố khẳng định và phân tích các mối quan hệ giữa các nhân tố trong mô hình nghiên cứu. Kết quả hồi quy OLS cho thấy nhân tố tác động mạnh nhất và tích cực đến sự gắn bó tổ chức của cán bộ, công chức cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long là quan tâm cá nhân. Kích thích trí tuệ; Ảnh hưởng lý tưởng hóa; Động lực truyền cảm hứng tác động tích cực đến sự gắn bó tổ chức của cán bộ, công chức cấp xã, thị trấn. Từ đó đề xuất những hàm ý quản trị đối với lãnh đạo mới về chất nhằm tăng cường sự gắn bó tổ chức của CBCC ở các xã, thị trấn trong huyện Bình Tân để góp phần xây dựng tổ chức, cơ quan, đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh.en_US
dc.format.medium64 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen_US
dc.subjectCán bộ công chứcen_US
dc.subjectLãnh đạo mới về chấten_US
dc.subjectSự gắn bó tổ chứcen_US
dc.subjectCivil servanten_US
dc.subjectEngagementen_US
dc.subjectTransformational leadershipen_US
dc.titleTác động của lãnh đạo mới về chất đến sự gắn bó tổ chức của cán bộ, công chức ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Longen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityPublic Management (by Coursework) = Quản lý công (hướng ứng dụng)en_US
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.