Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/66947
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Trần Thị Giang Tânen_US
dc.contributor.authorTrần Minh Châuen_US
dc.date.accessioned2023-03-20T08:00:38Z-
dc.date.available2023-03-20T08:00:38Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.otherBarcode: 1000014871-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1034779~S1-
dc.identifier.urihttps://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/66947-
dc.description.abstractKhách hàng tin rằng các kiểm toán viên luôn quan tâm đến lợi ích tốt nhất của họ. Do đó, việc thúc đẩy tuân thủ các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, cụ thể là tính khách quan của kiểm toán viên, giúp mang lại lợi ích cho xã hội vì kiểm toán viên đóng một vai trò thiết yếu mang lại niềm tin cho công chúng. Nhằm thực hiện nghiên cứu với mục tiêu là xác định các nhân tố ảnh hưởng đến tính khách quan của kiểm toán viên. Tác giả dựa vào những quan điểm của lý thuyết bản sắc xã hội cùng lý thuyết về sự bất hòa nhận thức để lập luận cho các giả thuyết nghiên cứu. Kết quả khảo sát từ 156 kiểm toán viên chỉ ra rằng nhận thức về bản sắc nghề nghiệp, văn hóa đạo đức của công ty kiểm toán và kinh nghiệm của kiểm toán viên đều tác động cùng chiều đến tính khách quan của kiểm toán viên. Trong khi đó, mối quan hệ thân thiết với khách hàng cho thấy sự ngược lại. Qua đó, kiểm toán viên có kinh nghiệm và thể hiện bản sắc nghề nghiệp rõ ràng sẽ cố gắng tuân theo các tiêu chuẩn, quy tắc đạo đức nghề nghiệp. Đồng thời, tính khách quan của kiểm toán viên được đảm bảo trong quá trình kiểm toán. Các công ty kiểm toán và cơ quan quản lý cần áp dụng các phương pháp nhằm giảm sự ảnh hưởng của khách hàng đến kiểm toán viên. Thúc đẩy một nền văn hóa đạo đức mạnh mẽ tại các công ty kiểm toán cũng được cho là giải pháp nhằm duy trì tính khách quan của kiểm toán viên.en_US
dc.format.medium67 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectTính khách quanen_US
dc.subjectKểm toán viênen_US
dc.subjectNhận thức về bản sắc nghề nghiệpen_US
dc.subjectVăn hóa đạo đức công tyen_US
dc.subjectAuditor objectivityen_US
dc.subjectProfessional identificationen_US
dc.subjectSocial Identity theoryen_US
dc.subjectAudit firmen_US
dc.subjectEthical cultureen_US
dc.titleCác nhân tố ảnh hưởng đến tính khách quan của kiểm toán viên tại các công ty kiểm toán độc lập: nghiên cứu thực nghiệm tại TP.Hồ Chí Minhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityAccounting (by Research) = Kế toán (hướng nghiên cứu)en_US
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.