Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/67022
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Hồ Viết Tiếnen_US
dc.contributor.authorNguyễn Thị Quỳnh Nhưen_US
dc.date.accessioned2023-03-28T01:38:43Z-
dc.date.available2023-03-28T01:38:43Z-
dc.date.issued2023-
dc.identifier.otherBarcode: 1000015394-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1034810~S1-
dc.identifier.urihttps://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/67022-
dc.description.abstractQua bài nghiên cứu này, tác giả đã cho thấy cái nhìn tổng quát về cơ sở lý thuyết liên quan đến rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng theo Hiệp ước Basel; xem xét những thay đổi chính của Basel III so với Basel II và tác động từ những thay đổi này đến việc quản trị rủi ro tại ngân hàng. Từ những thông tin thu thập được trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán qua các năm; báo cáo thường niên; báo cáo nội bộ liên quan đến quản trị rủi ro tín dụng, tác giả đã thực hiện phân tích dữ liệu thứ cấp bằng việc sử dụng phương pháp thống kê, so sánh kết hợp với khảo sát ý kiến chuyên gia để đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng hiện tại của ACB. Trên cơ sở đó, đánh giá khả năng đáp ứng các chuẩn mực của Hiệp ước Basel III vào quản trị rủi ro tín dụng và những hạn chế của ACB hiện nay trong tiến trình áp dụng Basel III. Kết quả nghiên cứu cho thấy ACB đang thực hiện quản trị rủi ro tín dụng theo Hiệp ước Basel II và đang đầu tư phát triển Basel II theo phương pháp nâng cao, tập trung nguồn lực hướng tới Basel III. Để áp dụng Basel III, ACB cần phải tìm ra những giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế và phát huy các điểm mạnh đang có trong kiểm soát rủi ro đặc biệt là rủi ro tín dụng. Đồng thời, tác giả cũng đã đề xuất các giải pháp để triển khai Basel III trong thời gian tới.en_US
dc.format.medium90 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectHiệp ước Basel IIIen_US
dc.subjectQuản trị rủi ro tín dụngen_US
dc.subjectACBen_US
dc.subjectBasel III principlesen_US
dc.subjectCredit risk managementen_US
dc.titleQuản trị rủi ro tín dụng theo Hiệp ước Basel tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châuen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance (by Coursework) = Tài chính (hướng ứng dụng)en_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.