Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/69222
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Hồ Viết Tiếnen_US
dc.contributor.authorTrần Thị Anh Thưen_US
dc.date.accessioned2023-08-31T09:09:12Z-
dc.date.available2023-08-31T09:09:12Z-
dc.date.issued2023-
dc.identifier.otherBarcode: 1000015948-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1035393~S8-
dc.identifier.urihttps://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/69222-
dc.description.abstractLuận văn này được xây dựng và phát triển với mục tiêu chính là đánh giá mối quan hệ giữa cấu trúc vốn và hiệu quả tài chính doanh nghiệp của các doanh nghiệp hoạt động trong ngành bán lẻ tại thị trường Việt Nam. Đối với hoạt động của nhiều doanh nghiệp, việc sử dụng đòn bẩy tài chính là vấn đề không thể thiếu để đảm bảo cho quá trình hoạt động. Trong đó, tác giả sử dụng các biến phụ thuộc là Lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA), Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE), Giá trị thị trường / Tổng tài sản (Tobin's Q) và biến độc lập là Quy mô doanh nghiệp (SIZE), Tốc độ tăng trưởng tài sản(GROW), Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu (D/E), Vòng quay tài sản (TURNOVER), Tài sản hữu hình (TANG), Phân phối chuẩn của EBIT (RISK). Kết hợp với các phương pháp nghiên cứu Phương pháp bình phương nhỏ nhất thông thường (OLS), Mô hình hồi quy Hiệu ứng cố định (FEM) và Mô hình hiệu ứng ngẫu nhiên (REM). Kết quả, bài nghiên cứu nhận thấy rằng Quy mô tổng tài sản của doanh nghiệp hầu như không có tác động tới hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, tăng trưởng tổng tài sản chỉ ra những tiềm năng to lớn cho doanh nghiệp. Về biến kiểm soát tăng trưởng, nghiên cứu cho rằng tốc độ tăng trưởng có tác động tích cực đến Tobin's Q. Đồng thời, nghiên cứu đã phát hiện ra rằng tỷ lệ nợ dài hạn của cấu trúc vốn có tác động bất lợi đến giá trị thị trường và lợi nhuận trên tài sản (ROA) và Tobin's Q giảm khi nợ dài hạn trên tổng tài sản tăng lên. Lãi suất cao của nợ dài hạn có thể là một lý do tại sao tỷ lệ nợ dài hạn có tác động bất lợi đến hiệu quả hoạt động của công ty. Qua đó, việc sử dụng nợ dài hạn cũng sẽ làm tăng chi phí đại diện và nếu doanh nghiệp sử dụng nhiều nợ dài hạn sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến giá trị thị trường của doanh nghiệp. Ngoài ra, đề tài cũng chỉ ra những hạn chế trong quá trình nghiên cứu và đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo.en_US
dc.format.medium58 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectCấu trúc vốnen_US
dc.subjectCapital structureen_US
dc.subjectHiệu quả doanh nghiệpen_US
dc.subjectCorporate efficiencyen_US
dc.subjectCông ty ngành bán lẻen_US
dc.subjectRetail companien_US
dc.titleĐánh giá và phân tích tác động của cấu trúc vốn đối với hiệu suất kinh doanh các công ty ngành bán lẻ tại thị trường Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.