Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/69273
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Hồ Viết Tiếnen_US
dc.contributor.authorVõ Thị Như Quỳnhen_US
dc.date.accessioned2023-09-06T04:05:38Z-
dc.date.available2023-09-06T04:05:38Z-
dc.date.issued2023-
dc.identifier.otherBarcode: 1000015961-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1035451~S1-
dc.identifier.urihttps://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/69273-
dc.description.abstractNgành thủy hải sản của Việt Nam có nhiều lợi thế cạnh tranh lớn và Chính phủ đã nỗ lực để để tháo gỡ vướng mắc tồn đọng, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, hỗ trợ phát triển để xuất khẩu thủy sản trở thành một trong những lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế. Tuy nhiên thời gian gần đây ngành thủy sản cũng đã bộc lộ nhiều yếu điểm và gặp thách thức lớn do ảnh hưởng các yêu cầu chuyên môn như an toàn thực phẩm, về chất lượng bảo quản; sức ép cạnh tranh với các nước trên thế giới; đại dịch COVID-19; … Các doanh nghiệp ngành thủy sản cần đặc biệt chú trọng phát triển năng lực quản lý tài chính, nâng cao khả năng sinh lợi để đảm bảo mục tiêu phát triển. Đặc biệt là vấn đề sử dụng nợ vay để phục vụ hoạt động của doanh nghiệp. Vậy thực tế tại Việt Nam các doanh nghiệp thủy sản đã thực hiện xoay chuyển vốn vay và đảm bảo thanh khoản cho hoạt động của mình tốt hay không? Đây cũng là điều mà các nhà quản trị và đầu tư rất quan tâm. Nhưng hiện tại không có nhiều nghiên cứu liên quan đến khả năng sinh lợi theo ngành tại Việt Nam đặc biệt là thủy sản có thể vì đây là một ngành khá đặc thù, có nhiều lợi thế nhưng các doanh nghiệp công nghệ không đồng đều, hoạt động riêng lẻ trên thị trường, số lượng doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán rất hạn chế … Nhận thấy điều này tác giả đã thực hiện đề tài: SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỢI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH THỦY SẢN Ở VIỆT NAM. Trong đề tài nghiên cứu lần này, tác giả tiếp cận nghiên cứu Yếu tố khả năng sinh lợi thông qua tỷ lệ sinh lợi trên tài sản – ROA (Return of Asset) và Hệ số Tobin’s Q. Phương pháp định lượng được sử dụng trong bài nghiên cứu là Thống kê mô tả, Phân tích hồi quy dữ liệu bảng, tác giả thực hiện hồi quy tác động cố định FEM và hồi quy tác động ngẫu nhiên REM, và kiểm định giả thuyết bằng ứng dụng STATA. Kết quả nghiên cứu chỉ ra Đòn bẩy tài chính có tác động tiêu cực đến khả năng sinh lợi – được đo lường bởi ROA và Tobin’s Q.en_US
dc.format.medium54 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectĐòn bẩy tài chínhen_US
dc.subjectTobin’s Q, ROAen_US
dc.subjectKhả năng sinh lợien_US
dc.subjectFinancial leverageen_US
dc.subjectTobin’s Q, ROAen_US
dc.subjectProfitabilityen_US
dc.titleSự ảnh hưởng của đòn bẩy tài chính đến khả năng sinh lợi của các doanh nghiệp ngành thủy sản ở Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance (by Coursework) = Tài chính (hướng ứng dụng)en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.