Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/69354
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Hồ Viết Tiếnen_US
dc.contributor.authorLê Nguyễn Nam Quangen_US
dc.date.accessioned2023-09-14T03:54:25Z-
dc.date.available2023-09-14T03:54:25Z-
dc.date.issued2023-
dc.identifier.otherBarcode: 1000015929-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1035560~S1-
dc.identifier.urihttps://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/69354-
dc.description.abstractĐề tài “Giải pháp nâng cao hiệu quả công việc khi làm việc tại nhà tại bộ phận Customer experience (CX) công Ty TNHH Maersk Logistics & services Việt Nam”. Trên cơ sở phân tích thực trạng về hiệu quả công việc tại bộ phận Customer Experience (CX) công Ty Maersk Logistics & services Việt Nam và cơ sở lý luận khoa học về hiệu quả công việc khi làm việc tại nhà, từ đó đề xuất mô hình nghiên cứu nhằm kiểm định các yếu tố tác động đến hiệu quả công việc khi làm việc tại nhà. Kết quả là đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công việc khi làm việc tại nhà tại bộ phận Customer Experience (CX) của công ty. Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính bằng cách tham khảo ý kiến chuyên gia, đồng thời sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng phân tích dữ liệu thu thập bằng phần mềm SPSS 20. Kết quả nghiên cứu cho thấy thực trạng có 3 nhóm yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả công việc khi làm việc tại nhà của bộ phận Customer Experience (CX) là “sự hỗ trợ của tổ chức và đồng nghiệp”, “môi trường làm việc tại nhà” và “sự tiện lợi khi làm việc tại nhà”. Từ kết quả trên tác giả đưa ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công việc khi làm việc tại nhà, cũng như xác định thứ tự ưu tiên cho những giải pháp này.en_US
dc.format.medium83 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectLàm việc tại nhàen_US
dc.subjectHiệu quả công việcen_US
dc.subjectSự hỗ trợ của tổ chức và đồng nghiệpen_US
dc.subjectMôi trường làm việc tại nhàen_US
dc.subjectSự tiện lợi khi làm việc tại nhàen_US
dc.subjectWorking from homeen_US
dc.subjectWork efficiencyen_US
dc.subjectSupport of the organization and colleaguesen_US
dc.subjectWorking environmenten_US
dc.subjectThe convenience of working from homeen_US
dc.titleGiải pháp nâng cao hiệu quả công việc khi làm việc tại nhà tại bộ phận Customer Experience (CX) Công ty TNHH Maersk Logistics & Services Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng ứng dụng)en_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.