Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/69372
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Hoàng Hải Yếnen_US
dc.contributor.authorNguyễn Ngọc Anhen_US
dc.date.accessioned2023-09-15T01:18:32Z-
dc.date.available2023-09-15T01:18:32Z-
dc.date.issued2023-
dc.identifier.otherBarcode: 1000015933-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1035563~S1-
dc.identifier.urihttps://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/69372-
dc.description.abstractNghiên cứu đã tiến hành đánh giá việc giám sát rủi ro (RR) tín dụng tại Ngân Hàng TMCP Nam Á – Khu Vực TP.HCM . Kết quả đánh giá được được tách thành 2 chỉ tiêu đó là chỉ tiêu định tính và chỉ tiêu định lượng. Về các chỉ tiêu định tính có thể thấy chiến lược kinh doanh, chính sách, quy trình tín dụng được ban hành khá chặt chẽ, cụ thể, rõ ràng, góp phần quan trọng cho hiệu quả giám sát RRTD tại các chi nhánh ở khu vực Tp. HCM. Mô hình tổ chức giám sát RRTD phù hợp với đặc điểm kinh doanh của Nam Á Bank trong giai đoạn vừa qua. Về các chỉ tiêu định lượng thì bao gồm (i) Dư nợ tín dụng không ngừng gia tăng phù hợp với định hướng phát triên của Nam Á Bank nói chung và các chi nhánh khu vực Tp. HCM nói riêng. Hệ số RR tín dụng tăng trưởng phù hợp với định hướng mở rộng hoạt động tín dụng tại các chi nhánh khu vực HCM, (ii) Hệ số dư nợ cho vay trên vốn huy động thấp hơn 85% theo quy định. Điều này cho thấy các chi nhánh khu vực HCM luôn chú trọng đến việc đảm bảo an toàn cho quá trình hoạt động, (iii) Chất lượng tín dụng phản ánh thông qua tỷ lệ nợ quá hạn, tỷ lệ nợ xấu luôn được duy trì trong giới hạn cho phép. Điều này cho thấy sự cố gắng của các chi nhánh trong việc giám sát RRTD, (iv) Chi nhánh cũng thực hiện trích lập dự phòng RRTD đầy đủ theo quy định của Nam Á Bank, góp phần chủ động đối phó khi RRTD xảy ra. (v) Cơ cấu dư nợ tín dụng phân tán theo nhiều nhóm ngành khác nhau giúp cho việc phân tán RR và kiểm soát RRnội tại tốt hơn. Kết quả nghiên cứu mang lại là cơ sở để đưa các kiến nghị và giải pháp giúp cho nhà quản trị ngân hàng nâng cao giám sát rủi ro tín dụng (RRTD) tại ngân hàng TMCP nói chung và tại ngân hàng TMCP Nam Á – Khu vực TP.HCM nói riêng.en_US
dc.format.medium65 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectGiám sát rủi ro tín dụngen_US
dc.subjectNgân hàng TMCP Nam Áen_US
dc.subjectCredit risk monitoringen_US
dc.subjectNam A Commercial Joint Stock Banken_US
dc.titleGiám sát rủi ro tín dụng tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á - Khu vực Thành phố Hồ Chí Minhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBanking (by Coursework) = Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.