Browsing by Author Phạm Trà Lam

Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
Jul-2017Hành vi sử dụng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp: Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt NamNguyễn Phước Bảo Ấn
Nov-2023Mô hình Văn hóa An toàn Thông tin Kế toán: Một nghiên cứu thực nghiệm tại Việt NamPhạm Trà Lam
2023Mô hình đường dẫn về mức độ tồn tại gian lận và sai sót trong các doanh nghiệp tại Việt NamNguyễn Thị Minh Tâm
Sep-2017Nghiên cứu về lợi ích kế toán trong môi trường hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệpVõ Văn Nhị
2018Nhân tố tác động đến cảm nhận kết quả công việc của nhân viên kế toán trong môi trường ứng dụng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp – trường hợp Việt NamPhạm Trà Lam
2023Quản trị CNTT và cảm nhận tính hữu ích khi sử dụng các công nghệ hỗ trợ kiểm toán (CAATS): nghiên cứu từ quan điểm của người sử dụng CAATSNguyễn Duy Đức
Aug-2022Quản trị rủi ro doanh nghiệp, cấu trúc công nghệ thông tin và thành quả hoạt động của doanh nghiệp: Vai trò trung gian của lợi thế cạnh tranhTrần Thị Phương Thanh
Jun-2021Tích hợp khuôn mẫu công nghệ - tổ chức - môi trường và quan điểm nguồn lực trong nghiên cứu về sự chấp nhận sử dụng phần mềm kế toán và hệ thống ERPĐậu Thị Kim Thoa
2012Tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam : Luận văn thạc sĩPhạm Trà Lam