Browsing by Author Dr. Nguyễn Thị Uyên Uyên


Or, select a letter below to browse by last name
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 10 to 29 of 70 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2021Ảnh hưởng của hoạt động mua lại đến khả năng sinh lợi của các công ty niêm yết Việt NamLê Thị Ngọc Thảo
2021Ảnh hưởng của kiểm soát gia đình đến tính đáo hạn nợ của các công ty niêm yết tại Việt NamNguyễn Thị Mỹ Duyên
2016Ảnh hưởng của kiệt quệ tài chính đến việc tránh thuế của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt NamNguyễn Quang Khánh
2023Ảnh hưởng của lượng tiền mặt nắm giữ đến hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết tại Việt Nam trong bối cảnh đại dịch Covid -19Đỗ Ngọc Kiều Trâm
2023Ảnh hưởng của lượng tiền mặt nắm giữ đến sự hồi phục hiệu quả hoạt động kinh doanh của các công ty niêm yết khu vực Đông Nam ÁPhạm Lê Hiếu Nguyên
2023Ảnh hưởng của mâu thuẫn giữa cổ đông thiểu số & cổ đông kiểm soát đến lượng tiền mặt nắm giữ ở các công ty niêm yết tại Việt NamNguyễn Phan Ngọc Hiền
2019Ảnh hưởng của mở rộng tín dụng đến quyết định đầu tư và quyết định tài trợ của các công ty niêm yết Việt NamNguyễn Thị Thắm
2020Ảnh hưởng của nắm giữ tiền mặt đến mối quan hệ giữa chính sách thắt chặt tiền tệ và hoạt động đầu tư của các công ty niêm yết Việt NamNguyễn Hoàng Minh Huy
2019Ảnh hưởng của nợ vay ngân hàng đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp Việt NamTrần Thị Thùy Trang
2020Ảnh hưởng của nợ vay ngân hàng đến quyết định đầu tư của các công ty niêm yết Việt Nam trong điều kiện bị hạn chế tài chínhChâu Thanh Tâm
2020Ảnh hưởng của nợ vay từ ngân hàng và hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết tại Việt NamPhạm Thị Thúy Vi
2022Ảnh hưởng của nợ vay đến quyết định đầu tư trong điều kiện hạn chế tài chính của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt NamPhan Đăng Trí Vĩnh
2023Ảnh hưởng của quản trị công ty đến giá trị thị trường của các công ty Việt NamNguyễn Phương Đông
2016Ảnh hưởng của quản trị dòng tiền đến thành quả tài chính của các công ty niêm yết Việt NamNguyễn Thị Bích Thủy
2017Ảnh hưởng của sở hữu Nhà nước và các khoản vay ngân hàng đến quyết định đầu tư của các công ty Việt NamTrần Thị Trang
2017Ảnh hưởng của sở hữu nhà nước đến lượng tiền mặt nắm giữ của các công ty niêm yết Việt NamLê Thị Thu Thể
2021Ảnh hưởng của sở hữu nước ngoài đến lượng tiền mặt nắm giữ của các công ty niêm yết Việt NamNguyễn Chánh Đông
2022Ảnh hưởng của sự kiện IPO đến tỷ lệ nợ sử dụng trong cấu trúc vốn của các công ty niêm yết Việt Nam trong những năm sau IPONguyễn Thị Hồng Hà
2022Ảnh hưởng của tín dụng thương mại đến khả năng sinh lợi của các công ty niêm yết Việt NamHoàng Ngọc Thảo Vân 
2021Ảnh hưởng của đa dạng hóa về ngành đến lượng tiền mặt nắm giữ của các công ty niêm yết Việt NamNguyễn Thị Hồng Thuận