Browsing by Author Dr. Nguyễn Thị Kim Cúc

Showing results 1 to 14 of 14
Issue DateTitleAuthor(s)
2016Ảnh hưởng của minh bạch thông tin tài chính đến hành vi ra quyết định của nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán Việt NamPhạm Thị Thu Huyền
2021Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng TàuLê Thị Mỹ Trinh
2018Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin trên báo cáo tài chính khu vực công – nghiên cứu tại các đơn vị sự nghiệp Giáo dục Công lập trên địa bàn tỉnh Long AnNguyễn Thị Hồng Loan
2016Các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn chính sách kế tóan - bằng chứng thực nghiệm tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà LạtNguyễn Thị Ngọc Lan
2018Các nhân tố ảnh hưởng đến sự tự nguyện áp dụng IFRS tại các doanh nghiệp Việt NamNguyễn Lê Vân Khanh
2020Các nhân tố ảnh hưởng đến việc sử dụng dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí MinhLê Văn Danh
2019Các nhân tố ảnh hưởng đến việc thực hiện kế toán môi trường - Khảo sát thực nghiệm tại các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí MinhBùi Thị Bích Phượng
2020Các nhân tố tác động đến mức độ sẵn sàng áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính Việt Nam (VFRS) của các doanh nghiệp nhỏ và vừa – Nghiên cứu tại Thành phố Hồ Chí MinhTrần Thị Thúy Duyên
2017Công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Sản xuất Ngọc LanLâm Nguyễn Ngọc Lan
2021Doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Sơn Kim – Theo kế toán tài chính và kế toán quản trịHồ Thị Khánh An
2022Mức độ công bố thông tin phát triển bền vững trong mối quan hệ với chất lượng thông tin kế toán và hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết tại Việt NamNguyễn Thị Thu Nguyệt
2018Nhân tố ảnh hưởng đến hành vi điều chỉnh lợi nhuận khi phát hành thêm cổ phiếu của các công ty niêm yết tại Việt NamPhạm Thị Mỹ Linh
2021Nhân tố tác động đến mức độ công bố thông tin kế toán trong mối liên hệ với năng lực cạnh tranh – Bằng chứng thực nghiệm tại các doanh nghiệp xây dựng và kinh doanh bất động sản niêm yết trên Thị trường Chứng khoán Việt NamNguyễn Văn Bảo
2021Tác động của các nhân tố cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động thu thuế tại các cơ quan thuế trên địa bàn tỉnh Bình DươngCao Thị Thanh An