Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56426
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Hồ Viết Tiếnen
dc.contributor.authorNguyễn Ngọc Phương Quỳnhen
dc.date.accessioned2017-12-05T02:42:48Z-
dc.date.available2017-12-05T02:42:48Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.otherBarcode: 1000002772-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56426-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1026068~S1-
dc.description.abstractTác giả tiến hành nghiên cứu thực nghiệm tác động của rủi ro hệ thống đến đô la hóa tài chính tại các quốc gia đang phát triển. Bài nghiên cứu sử dụng mô hình GMM cho bộ dữ liệu gồm 27 quốc gia trong giai đoạn 1996 – 2015. Bằng chứng thực nghiệm cho thấy, tại các quốc gia đang phát triển, một số yếu tố rủi ro hệ thống có tác động đến đô la hóa tài chính. Cụ thể, rủi ro liên quan đến lạm phát có tác động cùng chiều đến đô la hóa tài chính. Trong các yếu tố rủi ro hệ thống, nhóm yếu tố liên quan đến thể chế có tác động ngược chiều đến đô la hóa tài chính. Ngoài ra, rủi ro vỡ nợ cũng có tác động cùng chiều đến đô la hóa tài chính.en
dc.format.medium66 tr.en
dc.language.isoVietnameseen
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen
dc.subjectRủi ro hệ thốngen
dc.subjectĐô la hóa tài chínhen
dc.subjectQuốc gia đang phát triểnen
dc.subjectSystem risken
dc.subjectFinancial dolarizationen
dc.subjectDeveloping countriesen
dc.titleTác động của rủi ro hệ thống đến đô la hóa tài chính tại các quốc gia đang phát triểnen
dc.typeMaster's Thesesen
ueh.specialityFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàngen
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.52 MBAdobe PDFDownload    Request a copy
Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.