Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56448
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Nguyễn Quang Thuen
dc.contributor.authorLê Tuấn Phien
dc.date.accessioned2017-12-11T03:41:42Z-
dc.date.available2017-12-11T03:41:42Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.otherBarcode: 1000002801-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56448-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1026052~S1-
dc.description.abstractTác giả đã khái quát những khái niệm cơ bản về thẻ điểm cân bằng và hiệu quả hoạt động kinh doanh. Tiếp đó, tác giả giới thiệu tổng quan về lịch sử hình thành, cơ cấu tổ chức và tình hình hoạt động kinh doanh của BIDV Sài Gòn từ năm 2015 đến năm 2016; trình bày thực trạng đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh hiện tại của BIDV Sài Gòn, để từ đó đưa ra các nhận xét khách quan về phương pháp đánh giá này và những vấn đềcòn tồn đọng khi đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh bằng phương pháp truyền thống. Nhìn chung, hệ thống đánh giá truyền thống của BIDV Sài Gòn chưa phản ánh đầy đủ và toàn diện hoạt động của Ngân hàng, chưa thật sự đáp ứng nhu cầu và chiến lược phát triển trong tương lai. Từ đó, tác giả đề xuất mô hình vận dụng thẻ điểm cân bằng trong đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của BIDV.en
dc.format.medium71 tr.en
dc.language.isoVietnameseen
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen
dc.subjectThẻ điểm cân bằngen
dc.subjectHiệu quả hoạt động kinh doanhen
dc.subjectBalance scorecarden
dc.subjectOperation efficiencyen
dc.titleVận dụng thẻ điểm cân bằng để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Sài Gònen
dc.typeMaster's Thesesen
ueh.specialityBusiness Administration = Quản trị kinh doanhen
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2.24 MBAdobe PDFDownload    Request a copy
Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.