Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/64335
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Ngô Thị Ánhen_US
dc.contributor.authorVõ Kiều Ngọc Trâmen_US
dc.date.accessioned2022-09-16T08:43:15Z-
dc.date.available2022-09-16T08:43:15Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.otherBarcode: 1000014408-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1034246~S1-
dc.identifier.urihttps://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/64335-
dc.description.abstractTrước yêu cầu cấp bách về việc ổn định và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải thiện sự hài lòng của các nhân viên để giảm tỷ lệ nghỉ việc, nâng cao độ gắn kết của các nhân viên tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 7 Thành phố Hồ Chí Minh (Vietinbank CN 7), việc tiến hàng khảo sát chính thức tất cả nhân viên tại đơn vị là một nội dung cần thiết và quan trọng. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài “Giải pháp nâng cao sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 7 Thành phố Hồ Chí Minh” là phân tích thực trạng sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại Vietinbank CN 7 làm cơ sở đề xuất giải pháp gia tăng sự hài lòng trong công việc của các nhân viên tại đơn vị này. Tác giả đề xuất ứng dụng trên mô hình nghiên cứu trước của Mai Minh Lý, Trần Minh Hiếu (2017) với 6 nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên trong công việc bao gồm môi trường làm việc, đặc điểm công việc, nơi làm việc, lãnh đạo, thu nhập và đồng nghiệp. Từ đó tác giả tiến hành khảo sát trên 149 mẫu nhằm đánh giá sự hài lòng trong công việc của các nhân viên đang công tác tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh 7 Thành phố Hồ Chí Minh. Số liệu sử dụng nghiên cứu được thu thập từ kết quả khảo sát của Số liệu được xử lý bằng phần mềm SPSS 20, kiểm định thang đo Cronbach’s Alpha, mô hình phân tích nhân tố khám phá (EFA). Xác định được các yếu tố ảnh hưởng và được các nhân viên đánh giá có hài lòng từ cao đến thấp là lãnh đạo, đồng nghiệp, nơi làm việc, đặc điểm công việc, môi trường làm việc và thu nhập. Nội dung thực hiện được sự thống nhất của Giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 7 Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở yếu tố nguồn nhân lực là mối quan tâm hàng đầu thời điểm hiện tại của đơn vị này. Từ đó đề xuất các giải pháp để nâng cao sự hài lòng trong công việc của các nhân viên tại Vietinbank CN 7.en_US
dc.format.medium66 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen_US
dc.subjectSự hài lòng trong công việcen_US
dc.subjectLãnh đạoen_US
dc.subjectĐồng nghiệpen_US
dc.subjectNơi làm việcen_US
dc.subjectĐặc điểm công việcen_US
dc.subjectMôi trường làm việcen_US
dc.subjectThu nhậpen_US
dc.subjectVietinbank CN 7en_US
dc.subjectJob satisfactionen_US
dc.subjectLeadershipen_US
dc.subjectColleaguesen_US
dc.subjectWorkplaceen_US
dc.subjectJob characteristicsen_US
dc.subjectWork environmenten_US
dc.subjectIncome, Vietinbank – 7 Branchen_US
dc.subjectVietinbank – 7 Branchen_US
dc.titleGiải pháp nâng cao sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh 7 Thành phố Hồ Chí Minhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng ứng dụng)en_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.