Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/71117
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn Thị Thanh Hiềnen_US
dc.contributor.otherLê Hồ Thảo Vyen_US
dc.contributor.otherNguyễn Kỳ Phổen_US
dc.contributor.otherHoàng Bảo Linhen_US
dc.contributor.otherTừ Trang Dungen_US
dc.date.accessioned2024-06-05T08:55:47Z-
dc.date.available2024-06-05T08:55:47Z-
dc.date.issued2023-
dc.identifier.urihttps://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/71117-
dc.description.abstractHiệu suất thích ứng là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp , đặc biệt là trong giai đoạn phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid hiện nay. Thay đổi là một phần tất yếu trong thời đại phát triển ngày nay với những nguy cơ tiềm tàng của đại dịch Covid vẫn chưa thật sự kết thúc, đòi hỏi con người cần phải trang bị 1 tâm thế vững vàng để thích nghi với sự thay đổi trong các trường hợp khẩn cấp, thế nhưng đây lại là một trong những nỗi lo của không ít nhân viên khi đang có thời gian làm việc ổn định trong môi trường doanh nghiệp. Do đó, các tổ chức và các nhà lãnh đạo cần ngày càng quan tâm hơn đến hiệu suất thích ứng của nhân viên và vai trò trao quyền của người lãnh đạo trong lãnh đạo thích ứng. Nghiên cứu này điều tra và thử nghiệm ảnh hưởng của thực hành trao quyền đến hiệu suất thích ứng của nhân viên tại các doanh nghiệp/ tổ chức Thành phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu định lượng được thực hiện thông qua phỏng vấn 150 nhân viên tại các doanh nghiệp/ tổ chưc tại Thành phố Hồ Chí Minh thông qua bảng câu hỏi khảo sát theo phương pháp khảo sát thuận tiện. Dữ liệu thu thập được đánh giá bằng Phân tích độ tin cậy Cronbach’s Alpha, Phân tích nhân tố khám phá và Phân tích nhân tố khẳng định, đồng thời kết hợp phân tích ma trận tương quan và hồi quy. Kết quả nghiên cứu được phân tích bằng phần mềm SPSS 26 chỉ ra rằng: Các thành phần của Thực hành trao quyền có tác động tích cực đến hiệu suất thích ứng. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy rằng nhịp độ cân bằng của người lãnh đạo điều tiết thực hành trao quyền và hiệu suất thích ứng của nhân viên. Từ đó, đưa ra những khuyến nghị với các doanh nghiệp để khắc phục các khuyết điểm, nhận thức về sự thay đổi cũng như thích nghi công việc để có thể gia tăng hiệu suất làm việc của toàn bộ tổ chức.en_US
dc.format.medium47 tr.en_US
dc.language.isovien_US
dc.publisherĐại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minhen_US
dc.relation.ispartofseriesGiải thưởng Nhà nghiên cứu trẻ UEH 2023en_US
dc.titleNghiên cứu tác động của thực hành trao quyền và vai trò cân bằng nhịp độ của người lãnh đạo đến hiệu suất thích ứng của tổ chức trong các trường hợp khẩn cấp của nhân viên các tổ chức/ doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minhen_US
dc.typeResearch Paperen_US
ueh.specialityQuản trịen_US
ueh.awardGiải Ben_US
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1vi-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeResearch Paper-
Appears in Collections:Nhà nghiên cứu trẻ UEH
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.